Журнал Акжелен

Журналдың миссиясы

Мейірбике ісіндегі ақпараттық кеңістікті, аймақтық  ассоциациялар мен мамандар арасында тәжірибе алмасуды кеңейту, мейірбикелік мамандықтың  заманауи  имиджін  қалыптастыру, медициналық қызметкерлердің кәсіби мәртебесін арттыру,инновациялық қайта құрулар мен реформаларды қолдау. 

Журналдың  мазмұны 

Журнал жергілікті, аймақтық, ұлттық, республикалық және халықаралық деңгейдегі Ассоциацияның қоғамдық жұмысына арналған, басылымда мейірбикелік іс пен денсаулық сақтау саласындағы көрнекті және маңызды жаңалықтар жарияланады, мейірбике қызметінің тәжірибелік аспектілері, мейірбикелік қызметті ұйымдастыру жұмысы, этика сұрақтары мен ғылыми зерттеулер бойынша айдарлар бар. Журналда мейірбикелердің кәсіби жетістіктері мен  мейірбикелік тәжірибедегі тамаша үлгілерді таратуға басты назар аударылады.

Басылымның таралымы мен шығу мерзімі

Қазіргі уақытта  журнал жылына  4 рет 5000 дана таралыммен шығады.

Журналдың таралымы аймақтық денсаулық сақтау басқармасы мен мейірбикелік ассоциациялардан түскен сұраныс негізінде көбейтіледі. Журналды тарату аймақтық ассоциация арқылы жүргізіледі.

Журналға сұраныс  мына мекен-жайда қабылданады:   Email: medcolledg70@mail.ru

Барлық мақалалар  плагиаттық тексерістен өтеді (түпнұсқа 75% — дан кем болмауы тиіс), редакциялық алқа мүшелері немесе сыртқы рецензенттер, мамандығына сәйкес ғылым кандидаттары мен докторлары тарапынан рецензияланады, әдеби редактор тарапынан корректорлық түзету енгізіледі. Мақалаларды қабылдау тұрақты жүргізіледі. Журналдың жуық  арада   шығатын санына  мақала тапсыру әр айдың 28 жұлдызына дейін жүргізіледі. Сонымен қатар авторлар өз мәтінін техникалық талап бойынша  өңдеу, кілт сөздер мен аннотацияны ағылшын тіліне аудару, мәтінді редакторлық түзету мен әдебиеттер тізімін редакциялау  жұмыстарына тапсырыс бере алады. 

Бақылау мерзімі:

Жуық  маңда шығатын санға  мақала қабылдау

Әр айдың  28 жұлдызына дейін  

Мақаланың  электрондық нұсқасын  журнал сайтында жариялау

Әр айдың 11 жұлдызына дейін

Мақаланы рецензиялау

3 күн аралығында

Мақаланың техникалық талап бойынша  өңделуі

2 күн аралығында

Мақала авторымен түзетулер жөініде  келісу

 2 күн аралығында

Авторларға мақалаланың техникалық талаптарына сай  өңделген нұсқасын  тарату

Әр айдың 21 жұлдызынан кешіктірмей

Рецензиялау тәртібі

1. Мақаланы қабылдап алған соң журнал редакторының орынбасары мақаланың журналдың бағытына және рәсімдеу талаптарына қарай сәйкестігін анықтайды, содан кейін мақаланы  рецензентке, яғни мақала тақырыбына жақын ғылыми тұрғыдан білікті, ғылым кандидатына немесе ғылым докторына рецензиялауға жолдайды.

2. Мақаланы  рецензиялау  мерзімі  — 3 күн.

3. Рецензенттер  мақаланы төмендегі талаптар бойынша  қарастырады:

а) мақала мазмұнының  тақырыпқа сәйкес келуі;

б) мақала медицина және фармакология, мейірбике ісі және денсаулық сақтау саласындағы, мейірбике қызметінің тәжірибелік аспектілері, мейірбикелік қызметті ұйымдастыру жұмысы, этика сұрақтары мен ғылыми зерттеулер бойынша заманауи жетістіктерге қаншалықты сәйкес келеді?

в) оқырмандарға  мақаланың тілі, стилі, материалдың берілуі, кесте, диаграмма, сурет және формулалардың көрнекілігі тұрғысынан  оқуға  оралымды, түсінуге жеңілдігі:

г) мақаланың жаңашылдығы, оның заманауи талаптармен сәкестілігі мен маңыздылығының өзара  сәйкестігі;

д) мақала авторы қандай   кемшіліктер, түзетулер мен толықтырулар енгізуі қажет?

е) рецензент жіберілген қателер мен кемшіліктерді түзетуге ұсыныс береді, яғни, мақаланы қайта өңдеп-жөндеп, толықтырып тапсыруға рұхсат етеді немесе мақала журнал талабына мүлдем сәйкес болмаған жағдайда  жариялауға жібермейді.

4.Рецензенттердің берген қорытындысы (рецензиясы) басылым тарапынан расталады, сыртқы рецензенттер берген рецензиялар рецензент қызмет ететін мекемеде бекітілген тәртіппен расталады.

5. Авторға мақаланың жаңа нұсқасын дайындау кезінде рецензент тарапынан көрсетілген ескертулерді басшылыққа алып  өңдеп тапсырған соң (қайта өңделген) мақала тағы да  рецензиялауға жіберіледі.

6. Рецензент тарапынан «жарасыз» деп танылған  мақала қайта қарауға жатпайды. Рецензенттің қорытындысы  авторға электрондық пошта арқылы жіберіледі.

7.  Мақаланы  жариялауға шешім шығарған соң авторға басылым шығын жабуға жұмсалатын,  мақала үшін төлем жасау  есепшоты жіберіледі. Автор электрондық пошта арқылы  төлемнің төленгендігі жөнінде редакция қызметкерлеріне хабарлауы тиіс. Мақала төлем жасалған соң ғана басылымға жіберіледі.

 МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ

 1. Мақаланың мәтінінен бұрын оның тақырыбы,  автордың  (авторлардың)  фамилиясы мен инициалын, ғылыми дәрежесін көрсету керек.  Одан кейін автор (авторлар) қызмет ететін мекеменің толық атауы жазылады. Бөлек парақта  автор туралы  мәлімет, оның фамилиясы, есімі, әкесінің есімі, тұрғылықты және электрондық мекен-жайлары, байланыс телефоны  көрсетіледі.
 2. Мақала мәтіні  анық  шрифтпен 2 жоларалықпен  басылуы қажет. Пошта арқылы жіберілген жағдайда  мақала дискіде болуы шарт. Мақаламен бірге  парақтың  1/3 бөлігіндей қысқаша түйіндеме мен кілт сөздер  қоса берілуі тиіс.
 3. Мақала көлемі  5 парақтан аспауы тиіс.
 4. Мақалаларды  сурет, сызба- кесте және фотосуреттермен (мүмкіндігінше түрлі-түсті), слайдтармен және т.б. безендірген жөн. Суреттердің электрондық нұсқасы TIF, 300 dpi минимум форматында болуы тиіс. Кестелер бөлек парақта басылады, оның атауы мен  нөмірі болуы керек. Пошта арқылы иллюстративті материалды конвертпен жіберген жөн. Суреттердің төменгі жағында аталған  жазулар  міндетті түрде болуы керек. Мақала мәтінінде барлық иллюстрациялық  материалға  сілтеме міндетті түрде болуы тиіс.
 5. Әдебиеттер тізімі бөлек парақта басылады. Алдымен отандық авторлардың, сосын шетелдік авторлардың еңбектері  жазылады. Олар алфавиттік тәртіппен автордың  фамилиясы бойынша орналасады және нөмірленеді. Мақала мәтінінде сілтемелер нөмірі келтіріледі. Автордың (авторлар) қалауы бойынша әдебиеттер тізімін «Ұсынылатын әдебиет» деп атауына да болады. Бұндай жағдайда тізімдегі еңбектер нөмірленбейді және мәтінде оларға сілтеме берілмейді.
 6. Мәтінде ұғымға толық түсінік бергеннен кейін ғана әріптік қысқартулар жасалынады.
 7. Редакция  тарапынан мақалалар қысқартылады  және редакцияланады.

Журналдың  оқырмандар аудиториясы

 • Барлық бағыттағы орта буын медицина қызметкері
 • Бас мейірбикелер мен аға мейірбикелер
 • Медициналық жоғары оқу орындары  мен  колледждердің  оқытушылары
 • Медициналық мекемелер  әкімшілігі
 • Медициналық колледж студенттері
 • Біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушылары  мен  жоғары мейірбике ісі факультеттерінің студенттері

Біздің жазылушыларымыз

 • Республикалық
 • Аймақтық, облыстық, қалалық, аудандық  ауруханалар
 • Клиникалық орталықтар, медициналық колледждер
 • Емханалар
 • Медициналық — санитарлық бөлімшелер
 • ҚР, ТМД және алыс  шетелдер  аумағындағы   мамандандырылған  медициналық орталықтар
 • Жеке жазылушылар
Имени героя Советского Союза Маншук Маметовой

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!

Журнал «Ақ желең» предназначен для медицинских работников среднего звена. Издание  ставит перед собой  огромные и маштабные цели  как отражение основных направлений ежегодных Посланий Президента Н.А.Назарбаева, об ответственности и вкладе средних медицинских работников в выполнении государственной программы «Саламатты  Қазақстан»  и других реформ в системе здравоохранения. В журнала публикуются  материалы по следующим тематикам: лабораторные исследования, практический опыт, внедрение инновационных технологий в образование и лечение. Также в публицистическом разделе журнала будут размещаться  материалы о личностях, чья активная жизненная позиция, здоровый образ жизни, участие в общественной жизни коллектива, добросовестный труд и образцовый  быт заслуживают внимания и подражания.  В журнале будут отражены трудовые будни среднего медицинского работника.

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АВТОРАМ:

Обязательно следует указать фамилию, имя, отчество автора, официальное название учреждения.  Необходимо указать электронный адрес, контактный телефон или почтовый адрес для обратной связи. Авторы должны письменно подтвердить, что представленная работа не была ранее опубликована в других изданиях. Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном порядке. Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования статей. Рукописи, оформленные не в соответствии с данными требованиями, не рассматриваются. Отклоненные рукописи авторам не возвращаются.

Научные работы студентов, материалы, получившие высокую оценку рецензентов и редакционной коллегии, публикуются бесплатно.

Предусматривается публикация материалов по следующим тематикам:

 •  актуальные вопросы системы здравоохранения;
 •  лабораторное дело;
 •  новые образовательные технологии;
 •  проблемы экологии;
 •  история медицины;
 •  страница практического врача;
 •   форум (информация о республиканских, международных съездах, симпозиумах, конференциях, заседаниях научных обществ, заграничных командировках).
 •  Принимаются статьи, написанные на казахском, русском и английском языках.

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ.

      Текст набирается в текстовом редакторе Word, формата А4 через одинарный интервал между строками, шрифт – Times New Roman или Times New Roman KZ, кегль -14pt, поля: верхнее и нижнее –20 мм, левое –30 мм, правое –10 мм. Не допускать переноса слов.

      ♦  Затем указываются инициалы и фамилии авторов – прописными полужирными буквами, указывается полное официальное название учреждения, в котором выполнена работа автора, страна, город, ученая степень.

      Заглавие статьи набирается прописными буквами; должно быть информативным; используются только общепринятые сокращения; при переводе на английский язык запрещена транслитерация, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия.

        В следующем пункте должны быть представлены аннотация и ключевые слова на языке оригинала, содержащие основной смысл представляемой работы.

      «Введение», в котором на основании данных литературы, излагается современное состояние вопроса или проблемы и обосновывается актуальность исследований.

      «Материалы и методы» с кратким, но исчерпывающим описанием всех процедур получения результатов;

        В экспериментальных исследованиях необходимо ссылаться на соблюдение «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных», указывать способы обезболивания и выведения животных из эксперимента. При использовании секционного или клинического материала следует предоставить сведения об источниках его получения, с учетом существующих этических и юридических норм. Для всех использованных приборов и реактивов необходимо указать фирму-производителя, страну.

      «Результаты исследования», в которых приводится сжатое и обоснованное изложение конкретных результатов исследования, без их обсуждения.

      «Обсуждение полученных данных» не должно быть повторением изложения конкретных результатов, но представлять итоги их анализа с привлечением данных других авторов; в конце обсуждения целесообразно суммировать  основные положения или сформулировать выводы.

      «Список литературы» должен быть напечатан на отдельном листе. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления».  Библиография к статьям по всем тематикам используется только за последние 10-15 лет и входит в общий объем страниц.

      «Резюме». В конце статьи представляется резюме (реферат) на английском и казахском языках. Реферат должен быть содержательным и отражать название статьи; фамилии авторов в английской версии пишутся в латинице (транслитерация); ключевые слова; цель, методы, конкретные результаты и выводы исследования (объем до 0,5 страницы). Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме.

      Статьи другого типа  (обзоры, лекции, клинические случаи и т.п.) могут оформляться иначе.

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Объем иллюстраций в оригинальных статьях не должен превышать одной страницы журнала (не более 5 иллюстраций). Иллюстрации публикуются в цветном варианте. Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными, выполненными на компьютере и позволять дальнейшее редактирование в программах Word, Excel, Graph. Каждая таблица (рисунок, диаграмма, график) должны иметь свой порядковый номер и заглавие. Ссылки на номера иллюстраций и таблиц в тексте делаются сквозными в круглых скобках. Номер и заглавие таблицы располагается над таблицей слева: номер и заглавие иллюстраций, схем, диаграмм — внизу и по  центру.

Таблицы или другой иллюстративный материал не должны дублировать друг друга. Допускается монтаж нескольких фотографий на одной странице. Иллюстрации присылаются в двух экземплярах; обозначения даются только на одном из них. На обороте каждой иллюстрации мягким карандашом обозначается ее номер, фамилия автора, название статьи, верх и низ фотографии. Фотографии, полученные с использованием цифровых аппаратов, должны быть в формате tif, jpg с разрешением не менее 300 dpi. В этом случае, помимо оригиналов, необходимо представить и электронный вариант. Подписи к иллюстрациям даются на отдельном листе

в двух экземплярах.

На электронных микрофотографиях следует помещать масштабный отрезок, в подписях  к микрофотографиям – указывать увеличения объектива, окуляра, давать расшифровку обозначений, способ окраски или обработки препаратов. Таблицы должны иметь заголовки; цифры, приведенные в таблицах, не должны повторяться в тексте. В тексте статьи место, где должен быть помещен рисунок или таблица, отмечается на полях квадратом с номером рисунка (таблицы). Измерения приводятся по системе СИ и шкале Цельсия. Сокращения отдельных слов,

терминов (кроме общепринятых) не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом указании в тексте статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме. 

Стоимость обработки статьи 700 тенге (4€ по курсу Национального Банка республики Казахстан) за 1 страницу.

Стоимость журнала -2100 тенге (5,5€).

Платежные реквизиты:Реквизиты

 ГККП «Актюбинский медицинский колледж»

ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

 

 БИН 990240007266

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ498560000000115608

АО Банк «Центр Кредит» Актобе

Кбе 16

ОФициальный сайт журнала: http://akzhelen.kz/ru/