Кәсіподақ құрылымы

Колледж  кәсіподақ  комитетінің құрамы

1

Кәсіподақ комитетінің төрәйымы

Курмангалиева У.У.

2

Мәдени-бұқаралық сектор

Жаймагамбетов А.А.

Акбаева Г.А

3

Әлеуметтік сектор

Нурымгали Г.

Зайлагиева Н.А.

4

Спорттық сектор

Аділ А.Ш.

Казалбаев Д.А

5

Казынашы

Калдыбаева Н.К.

6

Ревизиялық комиссия

Тащенко Т.А.

Таймағамбетова А.

Жыл сайынғы жұмыс жоспары негізінде кәсіподақ комитеті Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын бақылауды көздейді, кәсіподақ комитетінің, колледж әкімшілігінің оны іске асыру жолдары, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жағдайы туралы есептері, еңбекке ақы төлеу,стипендиялар мен еңбекке жарамсыздық парақтары, жинақтаушы қорларға зейнетақы аударымдарын аудару бойынша істер жағдайы тыңдалады. Кәсіподақ комитеті колледж оқытушыларын аттестациялауға, демалыс кестесін келісуге, тарифтеуге қатысады. кәсіподақ комитеті Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын бақылауды көздейді, кәсіподақ комитетінің, колледж әкімшілігінің оны іске асыру жолдары, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының жай-күйі туралы есептері, еңбекке ақы төлеу, стипендиялар мен еңбекке жарамсыздық парақтары, жинақтаушы қорларға зейнетақы аударымдарын аудару бойынша істер жағдайы тыңдалады. Кәсіподақ комитеті колледж оқытушыларын аттестациялауға, демалыс кестесін келісуге, тарифтеуге қатысады.