Даму жоспарының орындалуы туралы есеп

2018 жылғы есепті кезеңге арналған ДАМУ ЖОСПАРЫН ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП- жүктеу